Resurs Bank
Sverige Danmark Norge Suomi
  Resurs Finans - Leasing / Hyra
 

Resurs Bank, affärsområde Finans erbjuder ett brett utbud av anpassade finansieringslösningar i kombination med en hög servicegrad och en effektiv hantering. Våra tjänster förmedlas i första hand av våra samarbetspartners men vi vänder oss även direkt till företag.

Leasing/hyra


Vi erbjuder attraktiva finansieringslösningar för maskiner, utrustningar och inventarier. Fördelarna med att hyra utrustning är en ökad kostnadskontroll och ett förenklat budgetarbete i kombination med tryggheten i heltäckande försäkringar. Vi kan även erbjuda skräddarsydda betalningsplaner. Andra fördelar är en till hundra procent avdragsgill hyra.

Hyra/leasing - för full kontroll över kostnaderna.

Våra hyresmodeller innebär att vi tar ansvar för helheten medan våra kunder, utan att binda upp kapital, kan fokusera på funktionaliteten. Här är en sammanfattning av våra olika hyresalternativ:

Hyra
Att hyra är ett sätt att vara i takt med teknikutvecklingen. Vi erbjuder en flexibel lösning med möjlighet att byta ut objekten efter avtalstidens slut.

Funktionshyra
Funktionshyra innebär att vi hyr ut en funktion där till exempel hårdvara, mjukvara och/eller service ingår. Priset är beroende på använd funktionalitet. Leverantören står för den tekniska lösningen och ansvarar för alla de ingående delarna.

Försäkring
Utrustning som hyrs genom Resurs Finans är automatiskt försäkrad mot alla risker. Förutom brand, stöld, skadegörelse med mera, täcker den även skador som uppstår i hanteringen av utrustningen.


Samarbetspartner


Vi ökar våra partners lönsamhet genom att erbjuda finansiering med kostnadseffektiva och lönsamma säljverktyg i kombination med personlig och snabb service.
Med personlig och snabb service ökar vi våra partners lönsamhet genom att erbjuda finansiering med kostnadseffektiva och lönsamma säljverktyg.

Via partners erbjuder vi:

  • Hyra/leasing
  • Allriskförsäkring
  • Restvärdeshantering
  • Tillgång till on-linesystem för kreditbedömning och avtalshantering dygnet runt
  • Riskbedömning på kunden
  • Betalt inom 24 timmar
  • Logofiering av samarbetet

Vi erbjuder också

  • Finansieringslösningar för Ert företags privatkunder genom Resurs Bank Säljfinans

Fördelarna med att jobba med leasing och hyra är många.
Kontakta oss på 042-38 21  60 eller leasing@resurs.se så berättar vi mer!

   
leasing_sidobild
Online länkar
  Origo
  Willis, skadeanmälan för leasingutrutning
© 2012 Resurs Bank AB | Org.nr 516401-0208 | Press | Cookies | PUL